Algemene voorwaarden en huisregels

 

Houdt u rekening met de privacy van anderen.

Omkleden

In de kleedruimtes kunt u zich omkleden en douchen. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter in de kleedruimte. Gebruik altijd een locker om uw persoonlijke spullen veilig op te bergen. U kunt geen jassen, tassen e.d. meenemen in de oefenzaal. Wilt u de locker goed afsluiten na gebruik?

Bij sport hoort zweet. Neem een kleine handdoek mee om uw zweetproductie na gebruik van een toestel af te nemen. Gebruik een tissue uit de zaal als er zweet op de grond is gevallen. Zo houden we de zaal hygiënisch.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens die voldoet aan de AVG wetgeving.

U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet gerookt worden.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut op gehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten zal een behandelplan worden opgesteld. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van de klacht

Betalingsvoorwaarden praktijk 

Behandeling 

  • De eerste afspraak kan met of zonder verwijzing, heeft u een verwijzing neem die dan de eerste keer mee.
  • Heeft u duidelijk aan bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en wat uw aanvullende polis aan behandelingen vergoed. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
  • Als u in de praktijk behandeld bent, heeft u een betaalverplichting naar de praktijk. Hiervoor heeft u waarschijnlijk een verzekering afgesloten bij een zorgverzekeraar. De rekening van de behandelingen gaan direct naar uw zorgverzekeraar. Zij zorgen voor de afhandeling van de betaling. Indien FMT fysiotherapie GEEN contract heeft met uw verzekering, dan betaalt u de behandeling zelf (per pin, of eventueel op verzoek op rekening einde van de maand) U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal “nog te vergoeden behandelingen”. De behandelend fysiotherapeut zal ook bijhouden hoeveel behandelingen u nog vergoed krijgt en zal u informeren wanneer er niet meer vergoed zal worden. U bent zelf altijd verantwoordelijk voor de vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Indien u (achteraf) niet voldoende verzekerd blijkt te zijn, dan ontvangt u altijd een nota voor de openstaande behandelingen.
  • Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak ( minimaal 24 uur van te voren) hebben wij de mogelijkheid 75% van het behandelingstarief in rekening te brengen. U krijgt hiervoor een nota toegestuurd. Deze wordt niet vergoed door uw verzekeraar.
  • Nota’s dienen binnen 25 dagen na factuurdatum te worden betaald. Daarna heeft de fysiotherapeut de mogelijkheid om het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij u in rekening te brengen.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt

Fysiofitness

  • Bij aanvang van de Fysiofitness wordt u automatisch lid tot schriftelijke opzegging. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. U kunt opzeggen per de eerste van de maand.
  • U betaalt de fysiofitness per maand, achteraf. Alleen de afgenomen trainingen worden in rekening gebracht.
  • U kunt betalen met pin of per bank (factuur per post/mail).
  • Bent u een training verhinderd, dan kunt u in een andere groep inhalen, bij voorkeur in dezelfde week.

 

Ontwerp en Website Underdock Amersfoort